✔ 1-2 dagars leverans ✔ Handla med Klarna

Vi försöker reda ut vad som krävs för att bygga en A-traktor!

På denna sidan är tanken att man ska kunna finna informationen man söker i ditt epa bygge. Vi vill skapa möjligheter för fler att kunna bygga A-traktorer.

Vill du också bygga en egen A-traktor ?

Du kanske vill bygga en helt egen a traktor och har hört talas om alla dessa begrepp. Man prata om spärrar, Ecu spärrar, olika typer av optimeringar mm som ska göra att bilen endast går i 30km/h. Vi försöka reda ut allt detta och dela med oss av all information som vi känner till om byggandet av                A-traktorer. 

Begränsa Hastigheten

I kapitel 4 Definitioner står det på 33 § Att A-traktor skall vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet. Det går att elektroniskt begränsa hastigheten på en A-traktor, mer information om detta finner du längre ner.  

Spärra växlar

Idag finns det ingen paragraf som talar om för oss hur många växlar vi får använda. Den 15 Juli 2020 så tog transportstyrelsen bort de utväxlings krav som tidigare fanns. Anledningen till att man idag behöver spärra växlarna på manuella bilar är av hastighetsskäl. Det finns ingen personbil som är avsett att åka 30km/h på 4ans växel. Detta innebär att man ofta bygger atraktorer 2 eller 3 växlade.

Förstänga fritt utrymme

I kapitel 4 Definitioner så står det på 36 § Fordonet skall vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för person- eller godsbefordran. Detta innebär ofta att storleken på hytten/karosseriet kan behöva minskas och konstruktionen skall vara av ”karaktär” svårt att återställa. Mer information om detta finns längre ner på sidan.

Innan man börjar sitt bygge av sin a-traktor kan det vara bra att tänka på hur och vad man vill bygga av. Man bör också ha i åtanke om vad man har för kunskap och verktyg samt möjligheter. Vi vill också vara noga med att säga innan vi går vidare att detta är enbart råd. Du bör alltid kolla med din besiktningsman där du har tänkt boka registrerings besiktning utav din atraktorn om dina tankar är korrekta.

Vi rekommenderar även att man tar och läser lite i VVFS 2003:19 som är Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II. Där finner du korrekt information om vad reglerna säger. 

VVFS 2003:19

Begränsa Hastigheten

Begränsa hastigheten kan man man göra på två olika vis. Antingen så lämnar man iväg bilen till en optimerings firma som lägger in en spärr i bilens ECU. En ECU är bilens styrenhet även kallat bilens hjärna. ECU är förkortning på Electronic Control Unit och betyder elektronisk styrenhet. Denna styrenhet kopplar man upp mot en dator för att läsa ut de filer som den innehåller. När man väl fått över filerna till en dator kan man programmera om filerna och lägga in en fartspärr på 30km/h, sedan läser man in de nya filerna i styrenheten igen. 

Spärra växlarna

Växelspärrning, vårat favorit ämne. Idag finns det ingen lag om hur man ska spärra eller inte spärra växlarna när man bygger en atraktor. Tidigare har de funnits ett utväxlings krav. Detta försvann 15 juli 2020. Anledningen till att man idag spärrar växlarna på manuella bilar är för att det ej finns någon bil som är tillverkad för att åka i 30km/h på 4an eller 5ans växel. 

Ifall man åker i 30kmh på 2an ligger man runt 15-1800 i varv beroende på bil. Lägger man då i 3an så hamnar man runt 1000-1300 varv. Skulle man då lägga i 4an i 30kmh innebär det man skulle hamna runt 700-1000 varv ca. Detta blir då en trafikvara för bilen riskerar att få motorstop då man åker under bilens tomgång. Detta innebär att man inte får registrera en A-traktor som är trafikfarlig. Därför är de väldigt enkelt att man behöver helt enkelt göra 4 och 5 ans växel obrukbara, ibland även 3an.

Förstänga fritt utgrymme

Bakdelen i bilen behöver ofta förstängas med galler. Det som står i kapitel 4 paragraf 36 i VVFS 2003:19 är att. Fordonet skall vara ombyggt på det sättet att det är helt uppenbart att de inte är för avsikt att kunna transportera personer eller gods. Man får alltså inte kunna förvara några saker alls, inte heller personer. Detta betyder att man många gånger behöver bygga galler i bilens kupé. Den konstruktion man bygger ska också vara av karaktär svårt att återställa. Den får alltså inte vara fast skruvar med två stycken skruvar eller liknande. 
Det man bör tänka på när man bygger sina galler är att bygga de så tight runt som man kan. Placera bakgallret så nära bakluckan som du kan. Dock bör man tänka på att vissa bilar har sitt batteri i bak. Detta kan man flytta fram och placera bakom passagerare stolen för att flytta fram vikt mot framaxeln ifall man har en tvåhjuls driven bil. När man kommer till sidorna på bilen, till exempel bakdörrarna. Så måste man ha koll på sina krock gardiner ifall man har tänkt att ha Airbag kvar på A-traktorn (Vilket dock ej är ett krav på atraktor). De behöver ha ca 150mm´s utrymme att vecklas ut på. 

Intyg

Konstruktiv maxhastighet A-traktor eller färdigställande.

Länk

Vägledning

Vägledning vid byggnation av A-traktor från februari 2021. 

Länk

Bilaga till intyg

Bilaga till intyg på underlag över  hastighetsbegränsande system.

Länk